RMA-krav för en apparat av märket
 Kunddata
Firma
Förnamn Kontaktperson
Efternamn Kontaktperson
Gata / husnummer
Postnummer / ort   
Telefon
Mobil
Fax
Email
Alternativt email
Önskad informationsväg
Fax eMail Post
 Apparatdata
Apparatbeteckning
Märkets namn
Serienummer
Exempel
descriptiondescription
Köpt var?
Inköpsdatum
Beskrivning av felet
Anmärkningar om felet
Din referens
                                                
VIKTIGT För att kunna bearbeta din störning, behöver vi ditt inköpskvitto. Skriv vänligen upp det preliminära referensnummer, som du har fått, väl synligt på kvittot och faxa sedan detta till fax nummer: För att kunna bearbeta din störning begöver vi ditt inköpskvitto. Skriv vänligen upp det preliminära referensnummer, som du har fått, väl synligt på kvittot och bifoga detta till apparaten.